Foreningen sin historie, noen merkeår

Her er en kort fremstilling av forenings stolte historie samlet av redaktøren i Transportarbeideren Vegard Holm

OSLO TRANSPORTARBEIDERFORENING 120 ÅR

Noen merker i fagforeningens historie:
• Stiftet 12. mars 1893. Første navn: Kjørekarlenes Forening. Første formann: Anton Nilsen.
 
• I 1899 støttet foreningen en bryggestreik i Kristiania. Samme år bevilget foreningen pengestøtte danske arbeidere i konflikt.
 
• I 1910 er det kun 27 medlemmer igjen i foreningen, som går ut av Arbeidsmandsforbundet. To år seinere var det 500 medlemmer, og i 1920 var medlemstallet kommet opp i 2000. I 1910 deltok foreningen for første gang i 1. maitoget.
 
• Den 8. september var Kjørekarlenes Forening en av de to fagforeningene som stiftet Norsk Kjøre- og Lagerarbeiderforbund. Den andre var Drammensforeningen. Fra 1. oktober samme år ble forbundet med i Arbeiderne Faglige Landsorganisasjon (i dag LO).
 
• I 1913 gjennomførte 130 kjørekarler med 221 hester på 21 bedrifter fagforeningens første store streik. De streikende fikk gjennomslag for kravene, og organisasjonsretten ble sikret. Streiken varte i fire dager.
 
• I 1917 slo Kjøre- og Lagerarbeiderforbundet seg sammen med Norsk Havne- og Transportarbeiderforbund, og tok navnet Norsk Transportarbeiderforbund.
 
• I 1919 inngår foreningen den første tariffavtale for lastebilsjåfører med bedriften Karl A. Jensen. Samme året kjempet også drosjesjåførene gjennom tariffavtale. Etter åtte uker i streik var drosjeeierne møre nok og undertegnet avtale.
 
• I de store kampårene 1921, 1924 og 1931 var Oslo Transportarbeiderforening (OTF) en viktig deltaker i streiker og aksjoner mot kapitalen, og vokste i antall medlemmer igjen etter bunnivået i 1921. Nye grupper av transportarbeidere sluttet seg til foreningen.
 
• I 1927 meldte de første bussjåførene seg inn i OTF. Etter en streik i 1928 ble den første tariffavtale for bussjåfører undertegnet i 1930. Først gjaldt avtalen 12 selskaper, men som ved utgangen av året hadde vokst til 20 bussbedrifter.
• I 1929 sluttet de første lastebileiere seg til OTF.
 
• 1930-tallet var eneste stor framgang for OTF, og stadig kom nye transportarbeidergrupper til. Studievirksomheten vokste, idrettsaktivitetene var mange, fagforeningen ble viktigere og viktigere for livet til transportarbeiderklassen i Oslo. Etter den store lockouten i 1931 ble det gjennomført utallige streiker blant foreningens medlemmer.
 
• I tillegg til alle typer sjåfører og lagerarbeidere, kom en rekke yrker med på 1930-tallet: Eggsorterere, faste bærere (på togstasjonene), bilvaskere, bensinstasjonbetjening, avfallsarbeidere, vedutkjørere, visergutter, kullarbeidere og flere. Og fortsatt var kjørekarler med hest og vogn med i Oslo Transportarbeiderforening.
 
• 1. mai 1938 avduket OTF ny fagforeningsfane med det nye rådhuset i logoen.
 
• Under de tyske nazistenes okkupasjon 1940-1945 ble mye av det vanlige fagforeningsarbeidet satt på vent. Men mange av foreningens medlemmer deltok aktivt i motstandsarbeidet. Det illegale bladet Fri Fagbevegelse ble i den første tida produsert på OTFs kontor. 18 av medlemmene mistet livet som direkte følge av andre verdenskrig. Av de mer enn 5000 medlemmene i OTF ved okkupasjonen i 1940 ble 14 av dem med i nazipartiet Nasjonal Samling.
 
• I de første etterkrigsårene ble det i OTF både gjennomført oppgjør med landssvikerne. Særlig var det drosjesjåførene som aksjonerte da de sto foran muligheten til å få nazister i næringa. Og det ble aksjonert på flere andre måter. Oljearbeiderne streiket en uke i 1947 for lønnstillegg. Også bussarbeiderne var aktive og gjennomførte streik. Streiker var forbudt fram til 1949, da det ble lempet noe på forbudet, men fortsatt ikke streikemuligheter for transportarbeiderne.
 
• I 1955 ble lokket tatt av trykkokeren, og foreningens medlemmer var i tariffstreik både i 1955 og året etter.
 
• Den 1. januar 1956 kom avisbudene med i Oslo Transportarbeiderforening, da gikk nemlig Avisbudenes Forening (stiftet 30.12.1897) kollektivt inn i foreningen. Mer enn 600 flere kvinner ble medlem, og kvinneandelen økte fra 2 prosent til 12 prosent i den stadig voksende fagforeningen.
 
• OTF hadde i mange år knivet med Oslo Stein- Jord- og Sementarbeiderforening om å være landets største fagforening. I 1958 var OTF på topp med sine 6595 medlemmer. Etter dette startet de store vanskene.
 
• Fram til 1964 gikk det medlemsmessig tilbake. Enda verre ble det i 1964 da bussarbeiderne fikk stifte sin egen fagforening i Transportarbeiderforbundet. Verre skulle det bli. I 1969 brøt lastebileierne ut med mer enn ett tusen medlemmer (men holdt seg i NTF). I løpet av perioden 1959 til 1968 ble Oslo Transportarbeiderforening nesten halvert, til 3400 medlemmer.
 
• Oslo Transportarbeiderforening var tappa for krefter, men utover på 1970-tallet økte aktiviteten på flere arbeidsplasser. Den tariffstridige og ulovlige streiken på Linjegods i 1976 ble et vannskille, og førte til mye turbulens og kamper innad i foreningen.
 
• Etter tariffstreiken i 1982, der hele medlemsstokken i Transportarbeiderforbundet streiket i to uker, hadde mange av de gamle motsetningene løst seg opp, og tillitsvalgte på hver side av de gamle fløyene begynte å snakke sammen. Etter årsmøtet i foreningen i 1984 har det i hovedsak vært enighet om den faglige linja, men også kamper om posisjoner og enkelte saker. Men det er både sjølsagt og naturlig i en levende organisasjon.
 
• Siden 1980-tallet har OTF vært med i viktige faglige kamper og aksjoner sammen med andre deler av fagbevegelsen i Oslo, ofte som en drivkraft. Mange av arbeidsplassklubbene bidrar med innspill og deltar aktivt i foreningens daglige arbeid.
 
• På 1980-tallet var tillitsvalgte i OTF ned et stort arbeid i å støtte den polske fagbevegelsen Solidarnosc.
 
• Foran folkeavstemminga om EU i 1994 la OTF ned et stort arbeid for å sikre nei-flertall. OTF startet arbeidet med EU-saken ved å arrangere en konferanse om EU og Europa så tidlig som i september 1990.
 
• Nevnes må også tariffstreiken som foreningens avisbud-medlemmer gjennomførte i 1994. Dette var starten på arbeidet for å få en landsomfattende tariffavtale for avisbud. Den ble en realitet i 2000.
 
• I åra 1995 til 1998 sto internasjonal solidaritet i sentrum gjennom støttearbeid for streikende bussjåfører i Esbjerg i Danmark, søppelkjørerne i Århus i Danmark og havnearbeiderne i Liverpool i England. I de seinere åra har samarbeidet med transportarbeiderforbundet Tümtis og solidaritetsarbeidet med kjempende arbeidere i de to internasjonale transportgigantene UPS og DHL stått i sentrum
 
• Oslo Transportarbeiderforening har vært viktige aktører på flere områder som omfatter mer enn foreningens medlemmer. Tre eksempler: Fokuset som ble satt på gratispassasjerene under grossiststreiken i 2004, kampen mot vikarbyrådirektivet siden 2009, og ikke minst den fem uker lange tariffstreiken på terminalene i 2010 der avtalen som sikrer skikkelig behandling av vikarer, midlertidig ansatte og innleid arbeidskraft ble kjempet igjennom.
 
• I dag, ved 120-årsjubileet, har Oslo Transportarbeiderforening om lag 3800 medlemmer. Rundt 3200 av dem er yrkesaktive. Ikke siden midt på 1960-tallet er flere yrkesaktive transportarbeidere medlemmer i OTF.

Vegard Holm
Oslo Transportarbeiderforening
Youngs gate 11. 0181 Oslo   
Tlf: + 47 48 21 22 22
Kontaktskjema
FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER?
Nettstedskart
partnerlogo partnerlogo partnerlogo partnerlogo